Zvicra Kosovës – 7 milionë franga për shëndetësi

Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar të enjten Marrëveshjen e bashkëpunimit me Agjensinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) lidhur me mbështetjen e Projektit: Kujdesi shëndetësor i përballueshëm dhe cilësor për Kosovën.

 Kjo marrëveshje mbështet projektin i cili mundëson që ofruesit e kujdesit primar shëndetësor të jenë të trajnuar dhe të pajisur të kryejnë shërbime cilësore në fushat klinike prioritare,përmes mbështetjes së programeve të në faza të ndryshme përmes grantit në ë prej 7 milionë frangave zvicerane për periudhën dhjetor 2015- nëntor 2019.