fbpx
Zvicer

Zvicër: Masa të reja kundër abuzimit me ndihma sociale

Këshilli Federal i Zvicres ka prezantuar dyshimet e tij përkitazi me mundësinë e abuzimit me ndihmat sociale. Ai ka propozuar masa shtesë për të parandaluar këtë abuzim.

Këshilli Federal i Zvicrës, në parim është shprehur në favor të lejimit që dëshmitë e fituara nga vëzhgimi, të përdoren kundër personave të dyshuar për abuzim me ndihmat sociale.

Me këtë qëndrim, qeveria e vendit ka miratuar propozimin që ka bërë Komisioni për Punë Sociale (SGK) në kuadrin e Dhomës së Kantoneve të Parlamentit të Zvicrës, njofton srf.ch.

Përkrahja është dhënë “parimisht” pasi që Këshilli Federal ka prezantuar edhe rezervat e veta lidhur me propozimin për krijimin e një baze juridike lidhur me çështjen. Kështu veç tjerash Këshilli Federal e miraton pranimin si dëshmi të inicizimeve të zërit dhe të pamjes. Por ai refuzon të pranojë vendosjen e gjurmuesve GPS, një gjë që komisioni e kishte kërkuar.

Qeveria argumenton refuzimin e saj të pjesshëm me nevojën për mbrojtjen e sferës private të personalitetit të njeriut dhe parimin e proporcionalitetit. Veç kësaj, ekzekutivi i vendit ka dyshimet e veta nëse përmes pajisjeve teknike vërtet mund të sigurohen njohuri vendimtare për dyshimet mbi keqpërdorimin e ndihmave sociale.

Rezervat tjera që Këshilli Federal ka ndaj propozimit të përmendur ka të bëjë me afatin e lejuar për ushtrimin e vëzhgimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.