Zbulimet në Detin e Vdekur

Kjo gjetje e re a sjellë risi në njohurinë mbi fillet e besimit kristian dhe judenj?

Arkeologët kanë gjetur në një shpellë, ku me gjasë janë ruajtur dorëshkrime tejet  të vjetra me vlera të veçanta, që lidhen me kohën e fillimit të besimit krisitan dhe periudhës së  judenjve.

Sipas studiuesve është gjetur një shpellë ku ësht rujatur dorëshrkimi i quajtur dorëshkrimi Qumran, në Detin e Vdekur, që sipas BBC-së ky zbulim është më i rëndësishmi në 60-vitet e fundit.

Në këto vise më herët janë gjetur 11 shpella, qnë brendi ruheshin dorëshrkime me vlera të larta, por tani u zbulua edhe shpella e 12-të nën prirjen e arkeologut Oren Gutfeld, njofton CNN.

Shpella e 12-të mendohej se ishte e zbrazët, por zbuluesit besojnë se tani zbulohen shpella të tjera, ku ruhen arka  të reja.

Gjetjet e para të dorëshkrimeve  u gjetën në vitet 1940-ta. Deri në këtë kohë Qumran-i gati i panjohur, u bë shpejt i njohur i një rëndësie të veçantë në vitet 1900-ta.

Në internet shihet ndër të tjera versioni i librit Jesaja, ashtuquajtur arka e Jesajit të Madh, ku është ruajtur në mënyrën më të mirë të mundshme dorëshkrimi biblik.

Shkrimet tregojnë jetën në kohën e judenjve dhe fillet e besimit të hershëm katolik. Në brendi të atyre shkrimeve është Testamenti i Vjetër, si dhe tekste të judenjve dhe tekste të filleve të krishtenizmit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.