Vallet e çuditshme tradicionale (Video)

Lëvizjet e valleve tradicionale shprehin kulturën e popullit përkatës,ajo shpesh herë shprehë edhe mënyrën e të menduarit të tyre

Popuj të ndryshëm , laramani ngjyrash dhe lloje të shumta të vallëzimeve të cilat kanë dallim aq të madh saqë mund të mendohet se jo të gjithë këto qenie njerëzore janë në të njëjtin planet.

Më poshtë keni disa video, valle të çuditshme të disa vendeve të ndryshme të botës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.