fbpx
TRUKE QË DO T’IU NDIHMOJNË TË BËHENI MË TË MENÇUR

Truke që do t’iu ndihmojnë të bëheni më të mençur

Akrivitetet jo të zakonshme të trurit e ndihmojnë atë që të zhvillohet e të punojë më shpejt.

E ndihmojnë që të zhvillojë reflekset dhe shpejtësinë e të menduarit.

1- Lani dhëmbët me dorën tjetër – ndryshimet e tilla bëjnë që të dyja pjesët e trurit të rrinë aktive gjatë gjithë kohës.

2- Lahuni me sytë e mbyllur – do të zhvilloni reflekstet dhe aftësitë për të njohur rrethin jashtë perspektivës së syrit iluzionist.

3- Ndryshoni rendin e aktiviteteve të mëngjesit – ndihmon që të mbani mend më gjatë.

4- Ndryshoni vendet në tavolinën e ngrënies – që të largoheni nga monotonia dhe që truri juaj të rri aktiv.

5- Provoni t’u sfidoni shqisën e nuhatjes – mbamendja e erërave stimulon aftësinë për të mbajtur mend më gjatë.

6- Nxirreni kokën jashtë makinës gjatë vozitjes – aktivizon pjesët e trurit që vënë rregull.

7- Luaji me monedha e kusure – ndihmon në krijimin e ritmit më të mirë.

8- Luani lojëra si sudoku, “10 gjëra” etj.

9- Përfshihuni në biseda politike – iu ndihmon që të zhvilloni aftësi komunikimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.