Shkëlzen Morina

Toka që nuk punohet do të tatimohet

Është bërë plotësimi i ligjit për tatimin në pronë.

Shkëlzen Morina nga Ministria e Financave i ftuar në emisionin “Ekonomiks” në RTK3, tha se me zbatueshmërin e ligjit tokat që kultivohen do te lirohen prej tatimit dhe kjo është e mire për krejt bujqit e Kosovës.

Ai tha se tashmë faturat kanë filluar të shtypen nga 1 janari 2019 ku janë 38 komuna të Kosovës, ndërsa në 34 komuna do të implemetohet ligji dhe sistemi i tatimit në pronë.

“Do të filloj të mblidhet tatimi në pronë, ku kemi me shumë se 1470 zona të vlerësimit ,dhe varësish prej zonave të vlerësimit dhe komunave përkatëse, ashtu do të behet tatimimi i tokave bujqësore, komerciale apo tokave industriale, tha Morina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!