Testosteroni te djemtë: Hormoni i telasheve

Testosteroni është një hormon steroid që prodhohet në testikuj dhe në gjëndrat adrenale.

Ai është hormoni mashkullor kryesor, por që e kanë edhe gratë, ndonëse, në sasi shumë më të vogël. Pas pubertetit, niveli i testosteronit tek meshkujt është 8 deri 10 herë më i lartë, nga niveli i tij tek gratë.

Nivelin mesatar të testosteronit, kryesisht, e kemi trashëguar nga prindërit, por, kushtet fizike dhe sociale ku jetojmë nuk janë indiferente, ato shkaktojnë ndryshime në nivelin e testosteronit.

Burrat me testosterone të lartë, përbëjnë rreth 10% të burrave të studiuar.

Janë, pikërisht, këta burra e djem që hapin më shumë telashe me njerëzit afër tyre, siç janë mësuesit dhe shokët e shkollës.

Kjo është më e theksuar, kur këta djem janë duke u rritur. Këta djem kanë më shumë partnere seksuale, por kanë edhe më shumë probleme në shkollë dhe në shoqëri.

Këto fenomene evidentohen dhe bëhen më të theksuara, kur këta burra e djem nuk kanë edukim të mirë dhe nuk kanë të ardhura të mira.

Në një studim me djemtë e rinj në burgje u konstatua, se sa më i lartë niveli i testosteronit në gjakun e tyre, aq më shumë violentë ata ishin.

Sjelljet delinkuente janë më të shpeshta midis djemve që rriten pa baballarë.

Është detyrë e prindërve të inkurajojnë tek djemtë sjellje dhe marrëdhënieve më të mira njerëzore dhe të përpiqen të diskurajojnë shpërthimet emocionale të djemve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.