Test: Cilat janë prioritetet e jetës suaj?

Jeni në shtëpi, e njëkohësisht ndodhin 5 gjëra, të cilat kërkojnë vëmendjen tuaj:

1 – Telefoni cingëron.

2 – Fëmija fillon të qajë.

3 – Dikush troket në derë.

4 – Sapo i këni vënë rrobat në litar për t’u tharë, e fillon shiu.

5. Uji, të cilin e keni lëshuar, ka filluar të rrjedhë përtej lavabosë.

Sipas çfarë radhitjeje do t’i zgjidhni këto probleme?

Shko më tutje, lexo për ta gjetur përgjigjën .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.