Tag Archives: gjenetika

Dëshmi se gjenetika është e fuqishme

Në 11 shembuj të cilët po ua paraqesim, anëtarët e familjes janë aq të ngjashëm, sa shumëkush mendon se është fjala për të njëjtit njerëz. I kanë karahasuar fotografitë dhe kanë mbetur të shtangur. Një djalosh është i njëjti stërgjysh… Nganjëherë anëtarët e familjes ajën aq të ngjashëm, sa shumëkush …

Lexo më shumë