fbpx
MMC, impact survey, Kosovo

Si e shfrytëzojnë kohën kosovarët?

Si e shfrytëzoë.jnë kohën kosovarët? Me çka merren ata brenda harkut kohor prej 24 orëve?  Përgjigjen na e sjell sondazhi për impaktin shoqërorë, i realizuar sivjet për nevojat e MMC-së.

Të anketuarit janë anëtarë të 8533 familjeve kosovare , të moshës nga  18 deri në 74 vjet.

Gjum dhe kujdes ndaj vetes – 10.8 orë
Kujdes ndaj familjes dhe shtëpisë – 5.2 orë
Shoqërim dhe argëtim – 3.2 orë
Punësim – 2 orë
Media – 1.5 orë
Udhetim – 0.5 orë
Sport – 0.4 orë
Tjera – 0.3 orë

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.