kredi

Shqipëria i jep kredi Kosovës

Kosovarët klientët kryesorë të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri për sa i përket kredisë së dhënë jashtë vendit nga këto banka.

Kredia, e cila ka dalë jashtë Shqipërisë për 6-mujorin e parë të këtij viti është në vlerën e 442 milionë eurove, duke rritur peshën e saj në portofolin e totalit të kredisë. Kjo shumë përbën 11,6 për qind të totalit të kredive, por kjo është e përqendruar në disa banka.

Në Kosovë është shpërndarë 50 për qind e kredisë, që bankat e nivelit të dytë kanë nxjerrë jashtë Shqipërisë me një vlerë prej 221 milionë eurosh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.