tatimi ne fitim

Shqipëri: Ulet tatimi në fitim

Për rreth 95 mijë ndërmarrje nga 110 mijë të regjistruara në Shqipëri, qeveria shqiptare vendos të aplikojë një normë tatim-fitimi 0 ose 5%.

Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj, gjatë një takimi për prezantimin e projektit për një turizëm të qëndrueshëm tha se qeveria ka vendosur të rrisë nivelin e kompanive që përfitojnë nga fasha 5% e normës të tatim-fitimit nga 8-14 milionë lekë xhiro vjetore.

Pra kompanitë me xhiro vjetore nga 8-14 milionë lekë, tha ai, do të kenë një normë tatim-fitimi të reduktuar nga 15% në 5%. (ATSH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.