Sanxhaku kërkon status të veçantë, Platforma është dërguar

Partia e aksionit demokratik (SDA) e Sanxhakut ua ka dërguar Platformën për zgjidhjen e statusit të Sanxhakut zyrtarëve të Serbisë, Malit të Zi dhe bashkësisë ndërkombëtare, tha kreu i partisë Sulejman Uglanin.

Ai tha për një konferencë për shtyp se bashkësia ndërkombëtare ka”toleruar e heshtur okupimin serbomadh të Sanxhakut nga viti 1918 e deri më sot”.

“Ka ardhur koha që bashkësia ndërkombëtare ta korrigjojë atë gabim dhe ta kthejë Sanxhakun në qeverisjen e qytetarëve të saj. Prandaj, Platforma për zgjidhjen e statusit të Sanxhakut është kontributi ynë për normalizimin e marrëdhënieve, demokratizimin dhe stabilitetin rajonal, në procesin e integrimit evropian dhe në NATO të vendeve të krijuara nga prishja e ish RSFJ ”, tha Uglanin.

Ai theksoi se platforma parashikon krijimin e një statusi të veçantë për Sanxhakun me pushtet legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, si një mekanizëm i qëndrueshëm dhe stabil që siguron një zhvillim të qetë shoqëror dhe ekonomik dhe siguron mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët.

“Motivi i serbëve dhe malazezëve që jetojnë në Sanxhak për të mbështetur vendosjen e një statusi të veçantë është, ndër të tjera, që qytetarët e Sanxhakut nuk do të kenë asnjë detyrim të paguajnë dëme të luftës për Kroacinë, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën për krime të kryera nga të ashtuquajturat forca serbe gjatë pushtimeve të territoreve me forcë dhe spastrim etnik në vitet 1990, “tha Uglanin.

Ai përsëriti se statusi i posaçëm i Sanxhakut është çelësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike dhe territoriale të vendeve dhe popujve fqinjë në Ballkan dhe duhet të jetë bërthama e stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal.

Këshilli Kombëtar Boshnjak (BNV) nisi një iniciativë për krijimin e statusit të veçantë për Sanxhakun në maj të këtij viti, dhe më vonë paraqiti një kërkesë tek autoritetet republike të Serbisë dhe Malit të Zi për të vendosur këtë status për atë rajon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!