Sa fytyra po shifni në këtë fotografi

Njerëzit më inteligjencë dhe të vërejtur mesatar do t’i vërejnë prej katër deri në gjashtë fytyra, deri sa ata mbi mesatare i shohin 8 deri 10. Të tjerat mbi këtë numër hyjnë në domenin e gjenialitetit…

Ndonëse kjo pikturë nuk është konfirmim i bvetë inteligjencës së njeriut dhe mund të varet nga disponimi dhe fokusimi i çastit i individit, ajo mund të jep njëfarë kornize për të vëjrejturit e tij.

Shikoni sa fytyra po i shihni:

Në përgjithësi, testim rëndom merret një minutë, e po kaq kohë ua mat edhe kjo video:

@infoglobi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.