hubble, tarantula

Sa është i madh Universi?

Duke përdorur matjet më precize që ekzistojnë tani, astronomët kanë konfirmuar se universi edhepse vazhdon të zgjerohet, tani është duke u ‘rritur’ më ngadalë se në të kaluarën.

Autorët e hulumtimit, gjetën se rreth 3 miliardë vjet pas Big Bangut të para 10.8 miliard vjetëve, universi zgjerohej rreth 1% çdo 44 milionë vjet.

Ata gjetën se rritja e Universit po ecën më ngadalë krahasuar me llogaritjet e parapara më herëtnga kosmologët.

Rezultati i hulumtimeve bazohet në dy analiza. Njëri nga studimet bëri matjen e distancës në univers duke krahasuar shpërndarjen e vrimave të zeza dhe hidrogjenit.

Ndërsa studimi tjetër, i kryer në Institutin e Luasaannes në Zvicër, bëri ekzaminimet e hidrogjenit për të gjetur shpërndarjen e masës së universit në kohën e hershme. /infoglobi/v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!