PSIKOLOGJI

4 këshilla: Si dhe pse duhet falur?

Në esencë, të falurit do të thotë lirimi i vetes nga luftërat e  brendshme dhe të gjesh paqen tënde. Ndjenja e zemërimit, padrejtësia, hidhërimi, tradhtia, dhembja e gënjeshtra mund të krijojnë stres serioz dhe probleme shëndetësore. Të falurit në këso situatash ndihmon, por nuk është e realizueshme gjithmonë. Mirëpo, duhet …

Lexo më shumë