shtetet ballkani

Pse ballkanasit nuk shkojnë mirë mes tyre? Kjo video e shpjegon thjesht

Popujt e Ballkanit historikisht kanë pasur mosmarrëveshje dhe konflikte me njëri-tjetrin.

Nacionalizmi i tyre, përzier me interesat e Fuqive të Mëdha, e kanë shndërruar këtë pjesë të Evropës në arenë luftërash të përgjakshme e tragjedish njerëzore.

Fatkeqësisht fantazmat e së kaluarës ekzistojnë ende sot, duke i bërë të vështira përpjekjet për pajtim dhe integrim të përbashkët.

Pse është e vështirë kjo? Videoja e mëposhtme e postuar në “Facebook” nga faqja “The Albaniaball”, ndonëse skematike dhe e thjeshtëzuar, shpjegon në mënyrë gazmore marrëdhëniet e ndërlikuara mes kombeve të gadishullit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!