Poli verior magnetik i Tokës po lëvizë (video)

Poli verior magnetik i planetit (veriu ku drejtohet kompasi) është duke lëvizur në drejtim të Siberisë së Rusisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.