fbpx

Poezia e Robert Frostit “Zjarr dhe acar”

Robert Frost
(1874-1963)
Zjarr dhe Acar
Disa thonë bota do të marrë fund nga zjarri,
Disa thonë nga acari.
Me aq sa jam djegur nga pasioni
Mbahem me ata që anojnë nga zjarri.
Po sikur bota të vdiste dy herë,
E njoh urrejtjen, mjaft mirë mendoj
Sa them se për shkatërrim, edhe acari
Është po aq i madhërishëm
Dhe do të mjaftojë.
Fire and Ice
Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.