Origami: Aftësia e lakimit të letrës

Nuk ka të dhëna të sakta se kur është shfaqur origami. Më së shpeshti e ndërlidhin me zbulimin e letrës në Kinë në shekullin II para epokës së re.

Origami është shkathtësi tradicionale e japonezëve e punimit të modeleve të letrës. Kryesisht përdoret katërkëndëshi, por mund të ketë edhe forma të tjera.

Nuk ka të dhëna të sakta se kur është shfaqur origami. Më së shpeshti e ndërlidhin me zbulimin e letrës në Kinë në shekullin II para epokës së re. Ndonëse atje sigurisht edhe është krijuar, origami lulëzimin e ka përjetuar në Japoni, kur konsiderohet art nacional.

Origami kryesisht bëhet prej letre, ndonëse mund të përdoren edhe materiale të tjera, si pëlhura.

Në Japoni shpesh përdore “vashi” – letra speciale me strukturë më të fortë, e bërë nga brumi i fituar nga lëvorja e disa llojeve karakteristike të drurit, të cilat rriten vetëm në Japoni.

Ekziston edhe një degë e veçantë origamia, e cila i shfrytëzon bankënotat për punimin e modeleve, dhe atë më së shpeshti dollarin amerikna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.