Ballina / OP./INTERVISTA (page 18)

OP./INTERVISTA

Sa demokratike është euro

DANI RODRIK

Nëse Bashkimi Europian dëshiron të mbetet i vlefshëm dhe demokratik në të njëjtën kohë, politikëbërësit do të duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë kërkesave të forta për delegimin e vendimeve te institucione të pazgjedhura. Shkruan: DANI RODRIK Ata duhet të promovojnë delegime të tilla të sovranitetit vetëm në rastet kur …

Lexo më shumë

Tirani demokratik

RYSZARD LEGUTKO

Të sigurtë se ekziston diferencë midis regjimit të vjetër komunist dhe sistemit moder liberal? Një filozof i madh polak i kapur me “demonin” totalitar. Shkruan: RYSZARD LEGUTKO Teza e librit tim The Demon in Democracy është e thjeshtë: pavarësisht diferencave të mëdha, ekziston një ngjashmëri e konsiderueshme midis komunizmit dhe …

Lexo më shumë