fbpx

Në këtë ditë (1618) Kepler zbuloi ligjin e harmonisë

Më 15 Maj të vitit 1618 Johannes Kepler ka zbuluar ligjin e harmonisë.

Pas përcaktimit të dy ligjeve të Lëvizjes Planetare, Kepler vazhdoi të studionte orbitat e planeteve.

Dhjetë vjet më vonë, ai zbuloi lidhjen midis kohës së orbitës së Tokës dhe distancës së saj nga Dielli nëpërmjet ekuacionit P2 = a3, ku ‘P’ është koha orbitale dhe ‘a’, gjatësia e aksit (mesatarja e distancës nga Dielli ) në njësi astronomike.