brazili, amazona

Mushkëritë e botës po digjen

Shpyllëzimi është një rrezik i pashmangshëm dhe serioz për pyjet

Pyjet për vite të tëra janë dërmuar prej veprimeve njerëzore dhe sipas një studimi të vitit të kaluar, pyjet janë në prag të kolapsit.

Nëse shpyllëzimi kalon 20 për qind të zgjerimit fillestar, pyjet e Amazonës do të arrijë një pikë pa kthim, sipas hulumtimit të studiuesve Thomas Lavage dhe Carlos Nobre

“Ekziston rreziku se më shumë se 50 për qind e pyjeve në Amazon do të bëhet savana e degraduar”, ka thënë Nobr, duke theksuar se në 50 vitet e fundit, shpyllëzimi ka shkaktuar zhdukjen e 17 për qind të bimësisë të Amazon.

Sipas vlerësimeve të tyre, do të duhej tre për qind më shumë për pyjet për të arritur pikën e mos kthimit. Ndërsa shpyllëzimi është një rrezik i pashmangshëm dhe serioz për pyjet, ky nuk është kërcënimi i vetëm për këto ekosisteme. Ndryshimi i klimës dhe përdorimi i zjarrit gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në rënien e tanishme të këtij rajoni.

Përveç kësaj, degradimi i ciklit të ujit do të ketë një ndikim serioz në popullatën njerëzore në Amerikën e Jugut. Megjithatë, pavarësisht nga ky parashikim i zymtë, ne ende nuk kemi arritur pikën nga e cila nuk ka kthim prapa. Ndërhyrja e vërtetë njerëzore mund të ndihmojë pyjet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.