fbpx
Shyqiri Bytyqi

Ministri Bytyçi shkel rregulloren

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi, ka shkelur rregulloren mbi punën e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC) të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA).

Kjo meqë, përveç anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë ai ka emëruar edhe kryetarin dhe nënkryetarin e këtij bordi.

Pika 2 e nenit 5 të kësaj rregulloreje precizon se “zgjedhja e kryetarit të KSHC-së bëhet me shumicën e votave nga radhët e anëtarëve të KSHC-së”.

Ndërkaq pika 1 e nenit 6 të kësaj rregulloreje thekson se KSHC-ja në propozim të kryetarit nga radhët e veta zgjedh nënkryetarin e KSHC-së me vota të hapura.

“Zgjedhja e nënkryetarit të KSHC-së bëhet me shumicën e votave nga radhët e anëtarëve të KSHC-së”, thekson rregullorja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.