ngjyra

Mënyrë e re e llogaritjes së ngjyrave

Duke shikuar frutat në një supermarket..mollën e gjelbër afër rrushit të errët, e shef se secila ngjyrë ka madhështinë e saj. A ka ndonjë mënyrë për të llogaritur këto ngjyra?

Kjo vërtetë se është një pyetje kritike për skencëtarët që studiojnë rëndësinë bilogjike të ngjyrave në natyrë, mirëpo matja e ngjyrave është shumë më shumë sfiduese  se sa matja e karakterisitkave tjera, sikurse pesha dhe madhësia.

Në punimet e fundit të Universitetit të Kolorados studiuesja Stacey Smith prezanton një zgjidhje potenciale: një formuë të re për llogaritjen e ngjyrave.

“Formulat e më parshme funksiononin për potencialin e ngjyrës dhe mund të jepnin rezultate jo shumë të sakta. për shembull, të dyja të kuqet do të përfundonni me rezultat të njëjtë të ngjyrës”, thotë Smith. “Ndjeja se ishte nevoja për të sjellur një metodë më të aplikueshme për përcaktimin e kuantitetit të ngjyrës”, shtoi ajo. Formulat e reja do t’i mundësojnë hulumtuesit të gjejnë vlerën e saktë të cilës do ngjyrë që ata janë të interesuar.

Detajet  e kësaj formule do të publikohen në revistën ‘Applications in Plant Sciences.’ për mujain mars./infoglobi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.