masht

MAShT anulon testin e arritshmërisë për klasët e 9-ta

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka marrë vendim që ta anulojë testin e arritshmërisë për vitin shkollor 2019/20.

Vendimin për anulimin e testit për nxënësit e klasave të 9-ta shkollore e ka marrë duke u bazuar në situatën që po kalon vendi me pandeminë COVID-19.

“Marrë parasysh në gjendjen nëpër të cilën është duke kaluar vendi ynë si pasojë e pandemisë COVID-19, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të nxënësve, mësimdhënësve, personelit të institucioneve arsimore dhe gjithë qytetarëve u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi”, thuhet në arsyetimin.

Vendimin e MASHT-it e ka postuar në Facebook, drejtoresha për arsim në Prishtinë, Shpresa Shala.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.