kolosi i apenineve

Ky vend fsheh një sekret që një kohë të gjatë

Disa psikologë thonë se fakti se ne shohim një fotografi të pastër dhe të detajuar të botës është vetëm një iluzion. Sepse nëse nuk është interesant, ne nuk i kushtojmë vëmendje.

Në çdo moment ne mund të ndodhemi para një pjese të rëndësishme, por që nuk e vërejmë për shkak të vëmendjes sonë.

Nëse do të kalonit në këtë vend, madje edhe dhjetëra herë, kurrë nuk do ta dinit se ku të shikonit për më shumë detaje.

Kolosi i Apenineve

kolosi i apenineve

Kjo statujë gjigante, gjysmë-njeri gjysmë-mal u ndërtua në fund të shekullit 16’të në Itali dhe mban një sekret të fshehur. Ka disa dhoma brenda kësaj statuje, që mundësuan që ajo të ndërtohej.

Përbindëshi, të cilin statuja njeri e mban me dorën e tij të majtë, shpërtheu ujë nga një lumë nëntokësor. Dhe gjithashtu thuhet se hapësira në kokën e tij mbante një oxhak, i cili kur ndizej, nxirrte tym nga flegrat e tij të hundës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.