Kur Ë dhe kur Ç…?

Keni për të shkruar një shkrim gazetaresk, ese, hartim ose çka do qoftë por nuk jeni i familjazuar me drejtë shkrimin shqip nuk dini se ku të vendosni Ë-në ose p.sh si  ta shkruani fjalën zemer  që në këtë rast është shkruar gabimisht por që saktë shkruhet (zemër )…

Keni për të shkruar një shkrim gazetaresk, ese, hartim ose çka do qoftë por nuk jeni i familjazuar me drejtë shkrimin shqip nuk dini se ku të vendosni Ë-në ose p.sh si  ta shkruani fjalën zemer  që në këtë rast është shkruar gabimisht por që saktë shkruhet (zemër ) për këtë ekziston një program i cili është pa pagesë dhe quhet Programi për drejtshkrim AS 2.0 të cilën mund ta shkarkoni në linkun e më poshtëm.http://www.gjuhashqipe.com/softuere/softuere.aspx?ida=26

Programi përveç që ju ndihmon në formën e të shkruarit të saktë të fjalëve në gjuhën shqipe ajo ju ndihmon që shumë shpejt të përvetësoni, dhe përmirësoni drejtshkrimin shqip.

Por, për këtë ju nevojitet Microsoft Word ku edhe në këtë program integrohet programi i drejtshkrimit përdorimi i këtij programi është i lehtë dhe i përshtatshme për grupmoshat e ndryshme. (Info Globi/Mustaf MEHMETI)