Kujdes Nga ‘Peshkimi’ Me Koronavirus

‘Peshkimi’ është një emër i zakonshëm për faqet mashtruese që vijnë me informacione konfidenciale, siç janë numrat e kartave të kreditit, informacioni i përdoruesit, fjalëkalimet dhe më shumë.

Fushata aktuale zbatohet më shpesh në formën e postave elektronike që mund të përmbajnë lloje të ndryshme informacioni në lidhje me virusin COVID-19, sipas Qendrës Kombëtare për Parandalimin e Riskut të Sigurisë në Sistemet e TIK – CERT.

“Teksti i mesazhit të postës elektronike kërkon që përdoruesi të fusë një emër përdoruesi dhe fjalëkalim për të hyrë në informacionin e sigurisë në lidhje me virusin COVID-19”, tha CERT.

Përveç masave të sigurisë, mesazhet mund të përmbajnë informacione për të gjitha temat e tjera aktuale që lidhen me koronavirusin, të tilla si hartat e infektuara, pasojat e mundshme në ekonomi dhe të tjera.

Rekomandimi i CERT është që përdoruesit t’i kushtojnë vëmendje nëse marrin një email me këtë përmbajtje dhe të mos shkruajnë informacionin e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!