Kujdes me të: Kjo shenjë shpesh është impulsive

Ndikimi i veçantë i Marsit u jep të lindurve në këtë shenjë trimëri e dinamikë, përcjellë me impulsivitet.

Kjo shenjë ka dhunti elanin e pabesueshëm jetësor. Ka shpirt jashtëzakonisht mobil dhe udhëzim instinktiv të drejtojë me margaritarët dhe gjithkujt në afërsi i mbjell – vullnet, vendosmëri, ndërmarrësi.

Inciativa, trimëria, entuziazmi – e nxisin këtë shenjë të ndërhyjë në çdo situatë, pa marrë parasysh rrethanat, dhe të lërë në secilën gjë të cilën e ka përdorë vulën e saj të veçantë.

Mbi të dominon impulsiviteti, deri sa të menduarit e kanë në vend të dytë.

Kjo tepri e fuqive jetësore, ndonjëherë mund ta shtyjë në agresivitet, kur në tërësi zbulohet zjarri karakteristik për personalitetin e lindur në këtë shenjë.

Ky është DASHI (mes 21 marsit e 20 prillit).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.