KRYESORE

Kthehet në rigjykim rasti 'Muja'

Gjykata e Apelit e Kosovës, ka pranuar ankesat e parashtruara nga avokatet mbrojtës në çështjen penale ndaj  kryetarit të Prizrenit, Ramadan Muja dhe të pandehurve të tjerë të këtij rasti, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.171/2013, të lëshuar me 13 mars 2014. Kolegji vendosi që i njëjti të …

Lexo më shumë

Fillojnë 'Ditët e Rinisë 2015'

“Ditët e Rinisë 2015” fillon me 1 shtator dhe përfundon me 4 tetor Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, konkretisht Departamenti i Rinisë do të organizojë: “Ditët e Rinisë 2015”, ku do të organizohen aktivitete të ndryshme nëpër komunat e Kosovës, me moton: “Rini, merr pjesë edhe Ti”. “Ditët e …

Lexo më shumë