KOSOVA

Kërkohen hetime për punën e Bordeve të shkarkuara

drejtesia , KGJK

Humbje financiare milionëshe, kontrata të pafavorshme, problem më likuiditet, mbipunësime, nepotizëm, dyfishim i pozitave, emërime e gradime të parregullta janë vetëm disa nga keqpërdorimet e identifikuara nga Qeveria në detyrë e Kosovës në disa ndërmarrje publike. Këto keqpërdorime, kanë qenë arsye që Qeveria në detyrë e Kosovës të shkarkojë Bordet …

Lexo më shumë