kondicioneri, vera

Kondicioneri nuk freskon

Kondicioneri, për të funksionuar, duke ngrohur apo ftohur ambientin ku ne rrimë, emeton gaze të dëmshme për shtresë e ozonit, me nivel të lartë karboni

Sipas të dhënave vjetore të Zyrës së Banesave të Reja, të lëshuara nga Byroja e Regjistrimit në SHBA, në fillim të këtij muaji, 94% e njësive të reja të banimit të përfunduara në SHBA në vitin 2018 kishin kondicioner, duke u rritur me 65% nga viti 1974, sipas Bloomberg.

Këto të dhëna dhe të dhëna të tjera tregojnë që kudo anembanë botës numri i kondicionerëve është rritur, çka rrjedhimisht tregon dhe që përdorimi i ajrit të kondicionuar është shtuar, pëcjellë scan.

Shtimi i përdorimit të ajrit të kondicionuar ka shtuar dhe emetimin e gazrave të dëmshme për atmosferën. Kjo do të thotë se sa më shumë përdoret kondicioneri aq më shumë shtohen efektet e ngrohjes globale që po nxehin më së shumti tokën, tregon studimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!