kurse, mesimi

Këtu mund të gjeni adresat për kurset pa pagesë ose me pagesë të pjesërishme

Nëse nuk keni dëgjuar deri tani, universitetet përreth botës po ofrojnë kurse online pa pagesë (apo të paktën pjesërisht falas). Këto kurse zakonisht quhen MOOCs apo Kurse Masive të Hapura Online.

Në gjashtë vitet e fundit, mbi 800 universitete kanë krijuar më shumë se 10 mijë MOOC. Dhe kemi qenë duke gjurmuar këto kurse gjatë gjithë kohës në Class Central, që nga fillimi i lansimit të tyre, raporton QZ.com.

Vetëm në katër muajt e fundit, 190 universitete kanë shpallur 600 kurse të tilla online pa pagesë.

Kemi përpiluar një listë të tyre dhe i kemi kategorizuar sipas këtyre drejtimeve: Shkenca Kompjuterike, Matematikë, Programim, Të Dhëna Shkencore, Shkenca Humane, Shkenca Shoqërore, Edukim dhe Mësimdhënie, Shëndet dhe Mjekësi, Biznes, Zhvillim personal, Inxhinieri, Art dhe Dizajn.

Nëse keni vështirësi se si të regjistroheni në këto kurse pa pagesë, këtu mund të gjeni një artikull se si ta arrini atë.

Shumë prej tyre kanë instruksione, kështu që mund të filloni ti gjeni sipas dëshirës.
KËTU mund të gjeni listën e universiteteve botërore që ofrojnë këtë shërbim, sipas QZ.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.