Katërqind lisat e Gryfinit

Ky pyll gjendet afër qytetit Gryfin në regjionin e bregdetit përendimor në Poloni. Në te gjenden 400 lisa të njëjtë të cilat janë mbjellur pak kohë para shpërthimit të luftës së Dytë Botërore .

pylli ne polini 5 pylli ne poloni 1 pylli ne poloni 2 pylli ne poloni 3

Ende nuk dihet se pse këta lisa kanë marr formën e lakuar .

Nje opcion i munduar qëndron ,se pas një kohe të shkurter të mbjelljes së fidaneve , ato janë prerë pakë cemtimetra mbi tokë,dhe se fidanet e reja janë zhvilluar anas trupit kryesor, të cilat pastaj duke u zhvilluar morën drejtimin normal të lisave drejtë qiellit.