keshilla kursimi

Ja si mund të kurseni

Nganjëherë gjëja më e vështirë për të kursyer është vetëm fillimi.

Mund të jetë e vështirë të gjeni mënyra për të ruajtur paratë, mirëpo më poshtë lexoni dy këshilla që mund të ju ndihmojnë të krijoni shprehi të mira për këtë.

Përcaktoni qëllimin e kursimit

Kjo është një nga mënyrat më të mira për të kursyer. Mendoni për çka dëshironi që t’i kurseni paratë- prej blerjes së një shtëpie deri te pushimet- pastaj llogariteni për sa kohë mund ta arrini atë

. Kjo do të ju mbajë të frymëzuar më shumë se gjithçka tjetër.

Vendosni çka ka më së shumti rëndësi për ju

Sigurohuni që i njihni qëllimet e juaja afatgjate. Nëse e keni këtë në mendje, atëherë është me e lehtë që ta dini nga ta filloni kursimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.