emocionet

Ja çka ndodhë kur shtypim emocionet

Emocionet dhe mendimet tona na ndikojnë thellë, sepse ato janë fizikisht të lidhura me trupin tonë nëpërmjet sistemit imun, endokrin dhe qendror nervor. Të gjitha emocionet, madje edhe ato të shtypura dhe të pashprehura, kanë pasoja fizike.

Emocionet e pashprehura mbeten në trup si bomba me sahat: ato janë sëmundje që shfaqen në të ardhmen.

Më pas, çdo emocion që nuk e kuptoni apo shtypni do të kthehet në një sëmundje. Me fjalë të tjera, sëmundjet që ju keni tani janë shkaktuar nga emocionet tuaja.

Por parimi i pavetëdijshëm është: nëse e shtypni atë, shpërthimi do të jetë më i fortë dhe do të pasqyrohet si një sëmundje ose një prishje nervore. Abuzimi i fëmijëve ose ndonjë lloj dhimbje tjetër është i zakonshëm për shumë njerëz dhe kjo e bën shpirtin dhe trupin të pakëndshëm. Duke kujtuar këtë përvojë të jetës, duke e ringjallur atë, është një nga mënyrat, që ne duhet të praktikojmë për të ringjallur shumë emocione dhe pastaj t’i asimilojmë ato.

Vetëm duke u përqendruar plotësisht në atë se si ndihemi, mund ta vlerësojmë udhëzimin tonë të brendshëm. Na është mësuar që gjithçka do të jetë mirë nëse respektojmë rregullat.

Nëse jemi të sëmurë, sigurisht që është një shenjë se ne nuk kujdesemi për emocionet tona dhe se kjo lloj jete do të çojë në një sëmundje pavarësisht nga ajo që hamë. Pa një lidhje të vërtetë me veten dhe pa një analizë serioze dhe përpjekje për të njohur emocionet tona, nuk duhet të presim rezultate apo të mendojmë se çdo gjë në jetën tonë do të funksionojë.

Shpesh mendojmë se analiza do të parandalojë shfaqjen e një sëmundjeje, por jo.

Ne nuk mund të krijojmë një botë të re për veten tonë dhe të shërojmë emocionet tona nëse kemi një personalitet bindës dhe ne ushqejmë një model negativ.

Nëse nuk i kuptojmë mënyrat se si e ushqejmë sistemin që na shkatërron, ne rrezikojmë të veprojmë vazhdimisht sikur të ishim viktima të përjetshme, duke fajësuar gjithmonë dikë për problemet tona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.