Inspiruese: Të shihemi me sytë e huaj

Është mirë ndonjëherë të shihemi me sytë e huaj.

Sado të përpiqemi – kurrë nuk mund ta shohim veten në tërësi, sidomos anën tonë të errët.

Këtë do ta arrijmë vetëm nëse nuk zemërohemi në kritikët tanë, po të marrim parasysh gjithçka që na thonë.

Mahatma Gandhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.