Informatë e rëndësishme për përdoruesit e telefonave Android

Kjo informatë ka të bëjë me të dhënat e ruajtura në Google Drive.

Google automatikisht do të fshijë nga Drive Backup të pajisjet tuaj nëse ajo është jo aktive për dy muaj. Sipas Android Police, Google lejon ruajtjen Backup të pajisjes ne Google Drive, por këta fajlla qëndrojnë aty vetëm gjatë kohës sa pajisja juaj është aktive.

Nëse pajisja nuk përdoret për 2 javë, atëherë Google cakton kohën kur fajlli juaj do të fshihet. Kjo periudhë është dy muaj nga koha kur pajisja juaj është jo aktive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!