naim huruglica

Huruglica: Është heret të futem në politikë !!!

Në intervistën ekskluzive për Info Globi, flet njeriu i cili drejtoi Doganat e Kosovës pë afro 10 vjet, Naim Huruglica. Aktualisht ai ligjëron disa lëndë në Kolegjin “Pjetër Budi”në Prishtinë dhe kohën më të madhe e kalon në ndërtimin e kapaciteteve për të ardhmen e Kosovës.

Intervistoi: Evliana BERANI

Në intervistë Huruglica ekonominë ekzistuese të Kosovës e cilëson ‘si të sëmurë’. Ai thotë se vendi ka nevojë për infrastrukturë publike por aktualisht atij i duhen edhe projekte konkrete për uljen e papunësisë dhe të varfërisë. Sipas Huruglicës Marrëveshja për Stabilizim Asociim, kurdo që të nënshkruhet ajo, do të ketë efekt në uljen e të hyrave të Kosovës, e efekte të ngjashme priten edhe nga Marrëveshja e nënshkruar me Turqinë.

Me çka rezultoi dialogu? A do të futet Huruglica në politikë? Çka përbën lajm të mirë për Huruglicën? A është buxheti për vitin 2014 lajm i mirë apo lajm i keq? Çfarë politikash do të prodhonte Huruglica po të ishte në poste ekzekutive e politikbërëse të Kosovës? Këto janë vetëm disa nga pyetjet për të cilat flet në intervistën dhënë Info Globit, Naim Huruglica, njeriu i cili drejtoi institucionin që për dhjetë vjet i solli Kosovës të hyra që peshojnë hiq më pak se 7 miliardë euro.

infoGlobi: Buxheti i Kosovës, realisht edhe për vitin 2014 po mbështet më shumë në Doganat e Kosovës. A është ky lajm i mirë apo i keq për vendin?

Huruglica: Realisht, ky është lajm jo i  mirë për Kosovën. Por, ai është një buxhet real, sepse e pasqyron realitetin ekonomik të vendit. Buxheti tregon që në realitet ekonomia e vendit nuk ka arritur të zhvillohet mjaftueshëm, e as të sjell rritje të të hyrave nga tatimet e brendshme. Edhe sot e kësaj dite, ekonomia  kryesisht varet nga importi, pra nga mallrat që qytetarët e Kosovës apo kompanitë vazhdojnë t’i  importojnë. Përmes tyre realizohen tatimet kryesore të cilat e mbushin buxhetin dhe kjo nuk mjafton.

infoGlobi: A është real edhe në kuptim të mundësisë që ai të realizohet në nivelin që është paraparë?

Huruglica: Do të jetë vështirë për tu realizuar. Realisht në dy-tri vitet e fundit ka një tendencë rënia e importit, e cila mund të jetë si efekt i krizës së përgjithshme ekonomike dhe rënies se fuqisë blerëse në Kosovë. Por, mund të jetë edhe si rezultat i zëvendësimit të importit me produkte vendore, gjë që vërehet dita ditës, e sidomos në bujqësi. Mirëpo, pritjet që importi ose të hyrat të rriten në shkallën e projektuar, janë bukur ambicioze.

infoGlobi: A është normale për një vend që edhe 14 vite pas luftës, të mbështetet në buxhetin që krijohet kryesisht përmes doganave?

Huruglica: Realisht nuk është normale. Për ta ditur se ku qëndron ekonomikisht një vend atëherë duhet shikuar raportin mes importit dhe eksportit, duhet të shikohet bilanci tregtar. Aty ku ka një dallim kaq të madh mes eksportit dhe importit, nënkuptohet se diçka nuk është në rregull.

Është një disbalancë jashtëzakonisht i keq i cili tregon që ne mezi arrijmë me 13%  ta mbulojmë importin me eksport. Realisht, kjo flet për një, si të them, gjendje të sëmurë të ekonomisë, ose për një situatë ku s’ke ekonomi prodhuese, përkatsisht ku prodhon pak.

Kosova është një vend që varet shumë nga importet . Këtu prodhohet pak ose thuaja se aspak. Kjo është pasqyrë e shëndetit, nëse guxoj ta quaj ekonominë më këtë term. Kjo tregon që gjendja nuk është e mirë.

infoGlobi: Z. Huruglica, për dhjetë vite resht keni udhëhequr Doganat e Kosovës . Gjatë këtyre 10 viteve po të kishit qenë në ndonjë rol në ekzekutiv, si do të vepronit për të e ndryshuar gjendjen ku na sollën politikat që janë udhëhequr në vend?

Huruglica: Të hyrat nga doganat mund të zvogëlohen me një udhëzim administrativ. Ta zëmë nëse Doganës i hiqet e drejta e grumbullimit të tatimit mbi vlerën e shtuar në kufij, dhe ajo e gjitha kalon në brendi. Për ta bërë një gjë të tillë, normal se Qeveria duhet të jetë shumë e sigurtë se funksionon kjo në Administratën Tatimore. Administrata duhet te jetë në gjendje ta menaxhoj mbledhjen e TVSH-së.  Mos të harrojmë se tatimi mbi vlerën e shtuar edhe në import paraqet tatimin kryesor, i cili sjell të hyra për buxhetin e shtetit dhe nëse nuk gaboj, në nivelin e përgjithshëm të tatimeve te mbledhura,  TVSH-ja kalon mbi 55% të totalit të tatimeve. Pjesa kryesore mblidhet nëkufij, nga mallrat e importuara.

Ne vazhdimisht kemi pasur kërkesa nga komuniteti i biznesit se ai nuk duhet të mblidhet në kufi sepse po mblidhet para transakcioneve të shitjes, gjë që realisht nuk është e drejt. TVSH-ja do të duhej të mblidhet tek pasi mallrat të shiten, por për ta bërë një gjë të  tillë duhet të bëhen reforma. Kur them reforma, duhet që Qeveria të sigurohet që Administrata Tatimore do të jetë në gjendje që t’i mbledh ato tatime në mallrat në import dhe kjo do ta ndryshonte përnjëherë gjendjen.

Efekt tjetër do të kishte një shtrirje më e gjerë e bazës tatimore. Administrata Tatimore do të duhej të jetë në gjendje të mbledhë më shumë tatime në brendi duke shtrirë bazën tatimore, duke shtrirë nivelin e kontrolleve dhe duke sjellur më shumë të hyra nga shërbimet ose nga produktet të cilat prodhohen në vend.

infoGlobi: Flitet shumë për evazion fiskal dhe për ekonomi informale. Si e shihni Kosovën në kontekstin e fenomeneve si këto?

Huruglica:  Sa kuptova nga raport i fundit i “Riinvest-it”, shumica e afro 600 kompanive të anketuara është ankuar se ka informalitet. Informaliteti është prezent kudo, pra edhe në vendet e tjera. Arsyet e prezencës së tij janë të ndryshme. Diku ai mund të jetë rezultat i nivelit të lartë të tatimeve, diku i sistemeve të brishta të kontrollit, por ai mund të rezultojë edhe nga pakënaqshmëria e përgjithshme e bizneseve me shpenzimet publike, përkatsisht paknaqësia me mënyrën se si qeverisen ato.

Kosova ka ndër normat më të ulëta të tatimeve në gjithë Evropën, sepse norma e TVSH-së është më e ulëta në Evropë, është vetëm 16%, e në anën tjetër këtu zbatojmë një tatim të sheshtë në korporata që është vetëm 10% . Njëkohësisht mirë qëndrojmë edhe me tatimet në të ardhura personale. Dihet se në rastin tonë tatimi më i lartë në të ardhura është 10%.

Pra në rastin e Kosovës, nuk mund të themi se tatimet e larta janë ato që i nxisin kompanitë  në informalitet. Unë mendoj se informaliteti kryesisht vjen si rezultat i dobësisë së sistemit të mbikëqyrjes, i cili duhet te siguron që ato biznese mund të kontrollohen.

Fatkeqësisht, ndoshta edhe për shkak të traditave të së kaluarës, ne akoma vazhdojmë të jemi shtet i ekonomisë së parave të gatshme dhe shumë nga transaksionet akoma kryhen pa i bërë raportimet direkte nëpërmjet sektorit bankar. Kur këtyre u shtohen edhe kapacitetetet jo të plota të administratës tatimore , atëherë mund të themi se janë krijuar rethanat e përshtatshme që njerëzit të hyjnë në informalitet. Pra nuk mjafton të kemi vetëm tatime të ulëta për ti ikur informalitetit.

Mënyra për  ta nxitur tatimpaguesin t’i përmbushë obligimet e tij është ajo se si qeveritë lokale ose qendrore e bindin atë tatimpagues se si po e kthejnë atë tatim mbrapa përmes investimit publik. Ndoshta edhe raportimet e shumta për keqpërdorim të fondeve publike ose mosmenaxhimi i duhur ndikojnë poashtu, sepse njerëzit nuk janë të bindur se duhet të paguajnë tatim.

Mirëpo, kjo është vetëm njëra anë e medaljes, sepse ne po flasim për aspektin e moralit në tatim pagim, d.m.th., dikush që ta ndiej vetën mirë se po paguan tatim, që i sheh benefitet…

Kurse unë më shume do isha fokusuar në atë se nevojitet forcimi i kapaciteteve në luftimin e evazionit fiskal, në kuptimin e një bashkërendimi më të mirë të aktiviteteve mes  Doganës, ATK-së, policisë, prokurorisë e të gjitha institucioneve tjera relevante, bashkërendim ky i domosdoshëm për tu arritur rezultatet.

Pastaj, fjala  ‘sundim i ligjit’ është fjalë shumë e madhe dhe po përmendet shumë në Kosovë, por një ndër problemet kryesore që unë e kam hasur, është si të them, jo mosfunksionimi por ndoshta një funksionim jo i duhur ose jo mjaftë i suksesshëm i gjyqësorit në përgjithësi, sepse ta zëmë edhe nëse dikush është kapur në evazion fiskal ose raste të tjera, ka ndodhurë që rastet të presin me vite në gjykatë për tu gjykuar dhe për tu ndëshkuar. Kjo rezulton në një situatë ku qytetarët nuk i frikësohen ndëshkimeve. Shumë raste të rralla ka pasur kur njerëzit janë ndëshkuar për ikje nga tatimi.

infoGlobi:  U përmend shëndeti ekonomik dhe shëndeti financiar i vendit. Cili do ishte “mjeku” më i mirë, cila do ishte reçeta për tejkalimin e kësaj?

Huruglica: Secila qeveri që vjen, vjen me një program ekonomik. Pritjet janë që qeveritë do duhej të fokusoheshin në atë që quhet ‘përparësitë krahasuese’ që ka vendi ynë me vendet tjera.

Fjala bie, nëse thuhet se Kosova ka përparësi në bujqësi, në fuqinë e re punëtore ose në miniera, atëherë ndoshta do duhej një orientim më i madh në këto fusha. Investimi në infrastrukturë nuk them se është i keq, sepse në shtigje afatgjate ai e ndihmon zhvillimin ekonomik, por aktualish Kosovës i duhen programe konkrete për zbutjen e varfërisë dhe të papunësisë. Nevojiten projekte më konkrete për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por me fokus në përparësitë krahasuese, siç janë bujqësia, mineralet, energjia,  e sidomos bujqësia.

infoGlobi: Z. Huruglica, besoj se pajtoheni me konstatimin se problem serioz është pamundësia e harmonizimit të prodhimit të kuadrove me nevojat reale të tregut të punës, gjë që sipas mendimit tim është rezultat i politikave të gabuara arimore. Cila është perspektiva e juaj për tregun e punës në Kosovë?

Huruglica: Ajo çka dihet historikisht, po flas për 40 vjet prapa, Kosova kurrë s’ka arritur të jetë në një pozitë të mirë te zhvillimit industrial. Këtu janë përpunuar metalet, por janë janë eksportuar si gjysmë fabrikate. E keqja është, që në vitin 1990  me marrjen e autonomisë, u shkatërrua edhe ajo që ka qenë sidokudo një industri. Pra, e keqja më e madhe është se ne kemi përjetuar një deindustrializim te plotë.

Pas luftës, e tërë shoqëria është fokusuar në shërbime ose tregti por,  jo në industri dhe jo në prodhim. Fatkeqësisht, edhe niveli i edukimit është i ulët. Mungon orientimi qeveritar që t’i stimuloj studentët të studiojnë në ato që quhen shkenca ekzakte e shkenca jo shoqërore që do ta nxisnin më shumë mundësinë e prodhimit.

Vërehet orientimi i të rinjve në drejtime shoqërore si ekonomi e juridik, por jo në drejtimet zhvillimore. Edukimi duhet t’i përshtatet asaj që e kërkon tregu, jo anasjelltas.

infoGlobi: Nuk janë vetëm politikat e gabuara arsimore, kemi edhe politika tjera që u mungoi vizioni e që shkaktuan ngecjen e Kosovës në zhvillim. Barrierat, klima e pavolitshme për biznese, licenca të panevojshme, e procedura të pakuptimta burokratike…Këto janë vetëm disa nga vërejtjet që i kanë bërë vazhdimisht ekspertët .

Huruglica: Mendoj se te aspekti i procedurave burokratike ka pasur progres të jashtëzakonshëm. Publikimi i fundit i Raportit te të bërit biznes të Bankës Boterore, dëshmon se në aspektin e dokumenteve është arrit progres.

Mendoj që problem kryesor është sundimi i ligjit. Zakonisht investitorët e huaj me të cilët kam pasur rast te takohem, janë ankuar se u merr shumë kohë realizimi i të drejtave në rastet e kontesteve financiare e pronësore. E kam fjalën për funksionimin e  gjykatave dhe te prokurorisë. Kjo bën që njerëzit të mos ndjehen të sigurt të vijnë në Kosovë.

Pastaj, Kosovës i kanë munguar të dhënat kadastrale, shënimet mbi tokën , etj. që dihet se Serbia i ishte marr nga Kosova në vitin 1999. Kjo ka shkaktuar pasiguri tek investitorët, se ku apo si të investohet. Edhe kjo lidhet me efikasitetin, shpejtësinë dhe cilësinë e e asaj që quhet SUNDIM I LIGJIT.

Thuhet se drejtësia e vonuar nuk është drejtësi.

infoGlobi: A keni pasur rast ta analizoni Buxhetin?

Huruglica: Jo ne detaje, por me sa kam vërejtur ai dallon pak nga ai i kaluari. Nëse s’gabohem, ndryshon për vetëm 4,5 milionë euro më shumë shpenzime. Qeveria vazhdon të orientojë pjesën kryesore të mjeteve të investimeve publike në rrugë. Tash do filloj ndërtimi i autostradës në drejtim të Maqedonisë. Ky buxhet ndoshta është një tregues që vendi po e sheh krizën, e cila në realitet vendet e Bashkimit Evropian i kapi qysh në vitin 2008/2009.

Vërehet rënie e kërkesës, e investimeve në përgjithësi dhe nuk po vërehet një rritje e  investimeve të huaja. Këto mund të ndikojnë tek ajo që tash më po ndodhë, qe buxheti të mbetet në nivel që nuk ka rritje të madhe por vazhdon të mbetet në nivel të shifrave të mëhershme.

infoGlobi: E përmendet Bashkimin Evropian. Kur përmenden integrimet Europiane në Kosovë shumica beson se kriter për anëtarsim në BE janë vetëm kriteret politike. Të tillët sikur po e harrojnë faktin që rreth  70 % e kritereve janë në fakt të natyrës ekonomike. Sa është larg Kosova nga BE-ja në kuptim të përmbushjesh së këtyre kritereve?

Huruglica: Unë mendoi se është shumë larg. Ne kemi dy realitete në Kosovë. Nëse themi për realitetin në  kuptim të ligjeve e akteve nënligjore, ajo është gjëja më e lehtë për ta bërë, sepse në fund të ditës mund ta kopjosh një ligj të mirë që ka BE-ja dhe nëse e ke vullnetin politikë, e dërgon në Parlament dhe e miraton.

Por, problemi është implementimi në praktikë sepse çdo ligj apo rregullore e re, e cila realisht është pjesë e procesit të integrimit me BE-në e ka koston e saj, në kuptimin financiar e njerëzor. Duhet të analizohet me kujdes se a kemi kapacitete për t’i implementuar zotimet që bëjmë përmes legjislacionit.

Po e zëmë, ambienti apo kushtet që duhet ti përmbushim në këtë fushë, s’ka nevojë të jesh shumë i mençur për ta kuptuar se jemi shumë larg integrimit me BE-në. Në Prishtinë ku po jetojmë e shohim çfarë ndotje ka, por ka edhe shumë çështje tjera që lidhen me përgatitjen e vendit drejt integrimit.

infoGlobi: Cilat janë kriteret ekonomike më të vështira që duhet përmbushur?

Huruglica: Ajo që e thashë më heret: sundimi i Ligjit, sundimi i ligjit.

Sundimi i ligjit është edhe kriter ekonomik sepse nuk mund të kesh një ekonomi të tregut dhe një konkurrencë nëse nuk ke sundim të ligjit. Pastaj, nevojitet zbatueshmëri e ligjeve në përgjithësi dhe krijimi i një tregut të lirë, ku konkurrenca vërtetë është e shëndoshë.

Ne akoma nuk po arrijmë të kapim hapin në krijimin e vendeve të punës, të zhvillojmë industrinë përpunuese, prodhuese. Ne akoma mbesim në nivelin e shërbimeve, mbështetemi shumë në importin dhe nuk jemi në gjendje të prodhojmë, ta zëvendësojmë atë import me produktet që duhet ti eksportojmë.

infoGlobi: Është e vërtetë. Çfarë plane keni për të ardhmen z. Huruglica? Shumë kush ju sheh si ministër, besa ka zëra që ju përmendin në kontekstin e posteve shumë më të larta në të ardhmen në Kosovë. A ju ka shkuar mendja të futeni në politikë.

Huruglica: Nuk kam dëgjuar për gjë të tillë personalisht, dhe nuk mendoj për politikë një herë për një herë. Eshtë herët ende.

Unë. Faktikisht përveç ligjërimeve, kam në plan të merrem me konsulenca në fushën ku eksperienca ime mund të jetë ndihmesë.

infoGlobi: Çka paraqet për ju lajm të mirë?

Hurgulica: Për mua do ishte gëzim i madh nëse shoh se dita ditës Kosova do të ishte në gjendje që maunat të cilat kthehen të zbrazëta nga Kosova, të shkojnë jashtë të mbushura me produkte vendore.

Po e them që në realitet dëshiroj që Kosova të ishte një vend ku importohet, por që shquhet edhe me eksport.

Për mua lajm i mirë do të ishte nëse shoh nkë zhvillim ekonomik, një lëvizje të vërtetë, që kur del diku në qytet të sheh njerëz duke dalur nga puna. Kjo po më mungon! Nuk po shoh fabrika të mëdha prodhuese… ka disa të tilla po nuk po shoh shumë.

Do të dëshiroja poashtu që të rinjtë e Kosovës që po shkollohen të kanë një shpresë më të mirë për të ardhmen e tyre këtu. E jo, ta zëmë, të shohë rethanat ku shteti nuk është në gjendje të krijoj një ambient ku të rinjtë perspektivën e shohin me ikje nga Kosova.

infoGlobi: A do të sjell 2014-shi ndryshime në Kosovë.?

Huruglica: Nuk e besoj. Duhen edhe shumë vite për të ardhur deri tek ndryshimet përmbajtësore. Ne shqiptarët jemi shumë optimistë se do të bëhet mirë, shpresoj edhe unë të bëhet mirë por, vërtetë nuk e besoj se 2014-shi do sjell ndryshime të mëdha.

infoGlobi: Thuhet se të hyrat në dy vitet e ardhshme do të jenë më të ulëta për shkak të Marrëveshjes eventuale së Stabilizim Asociimit si dhe Marrëveshjes që Kosova ka nënshkruar me Turqinë? Pse më pak të hyra?

Huruglica: Për arsye se marrëveshja e parë që negociohet me BE-në në procesin e integrimit është MV për tregti të lirë, që nënkupton liberalizimin e tregtisë. Deri më tani që nga viti 2000, Kosova ka pasur të drejtë të eksporton në BE çdo produkt pa paguar taksë doganore, pos për mishin e gjedhit dhe kufizimeve që janë zbatuar deri vonë për verërat. Të gjitha produktet e tjera nëse Kosova ka qenë në gjendje ti prodhoj vetë, ka mundur ti eksportoj pa ju nënshtruar pagesës se tatimit doganor.

Tani negocimi dhe më pastaj nënshkrimi i marrëveshjes, nënkupton që edhe Evropa mundet produktet e veta ti sjell në Kosovë pa tatime. Mestarisht deri tash nga BE në Kosovë janë futur mallra në vlerë prej afro 1 miliard eurosh në vit. E Kosova ka përfituar nga tatimet doganore. Në qoftë se tregu liberalizohet, mallrat që futen në Kosovë nuk do të kanë efekt në buxhet, sepse tatimet do të hiqen.

Sa i përket Turqisë, ajo hynë në mesin e 5 shteteve që eksportojnë në Kosovë. Edhepse me Marrëveshjen me Turqinë liberalizimi i tregtisë nuk do të ndodhë menjëherë në vitin e parë, por do të shkohet në mënyrë shkallëzuese, pra vit pas viti, prap se prap kjo do të lë pasoja në buxhetin e Kosovës. Ne në Turqinë shumë pak eksportojmë ndërsa importojmë në vlerë rreth 220 milionë euro në vit.

Të dyjat do kenë efekt në vëllimin e të hyrave për buxhetin e Kosovës nga doganat. Këto të hyra do të ulen.

infoGlobi: Nëse flasim në shifra, si do të përktheheshin efektet e këtyre Marrëveshjeve në vlera numerike?

Huruglica: Nuk mund të them me saktësi sa do të jetë efekti në vitin e parë. Askush nuk e din sot kur do të nënshkruhet marrëveshja me MSA-në. Flitet për Qershor , Korrik, por që këto janë parashikime dhe nuk dihet saktësisht.

infoGlobi: Tek profili i importeve dhe eksporteve çka importohet më së shumti në Kosovë?

Huruglica: Gjithçka importojmë por të parat në listë janë derivatet ( nafta, benzina, gazi), e pas tyre reshtohen cigaret, industria ushqimore, etj.

infoGlobi: Ndërsa sa i përket eksportit. Cila është struktura e tij?

Huruglica: Një kohë të gjatë kanë qenë mbeturinat prej metali, por struktuar e eksportit tash ka filluar të ndryshoj për të mirë. Kemi filluar të eksportojmë metale gjysmë të përpunuara ku prin Ferronikeli. Gjithashtu kanë filluar të eksportohen edhe produktet ushqimore gjysmë të përpunuara ose të përpunuara. P.sh vera po eksportohet shumë, perimet si specat, domatet etj.

Por, vendit tone akoma po i mungon industria e avancuar e përpunimit. Unë e them shpeshherë si në shaka se ne eksportojmë specin dhe e importojmë ajvarin.

infoGlobi: Sa shtete eksportojnë mallrat dhe shërbimet e tyre në Kosovë? A ka në mesin e tyre vende që nuk e kanë njohur Kosovën shtet?

Huruglucia: Realisht rreth 20 shtete kanë eksportuar në Kosovë. Mirëpo 5 të parat janë Gjermania, Serbia, Turqia, Italia dhe Kina.

Realisht nga ao që nuk e kanë njohur ende Kosovën shtet, janë Serbia dhe Kina.

infoGlobi: Doganat u përfshinë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë përfshin edhe doganat? Si i vlerësoni rezultatet e tij?

Huruglica: Është e vërtetë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka përfshirë edhe doganat. Qysh nga viti i kaluar është bërë vendosja e doganierëve Kosovarë në dy vendkalimet kufitare Jarine dhe Bërnjak. Realisht ata kanë qenë aty por tani janë vendosur në vendkalimet e përbashkëta që janë ndërtuar nga pala serbe dhe kosovare, dhe është një prezencë prej 24 orësh. Pastaj, EULEX-i është në“karrigen ndihmëse” sepse rolin prijës e kanë Kosovarët.

Si rezultat i bisedimeve gradualisht importi ka filluar të kanalizohet dhe kanë filluar të mbyllen rrugët ilegale. Tash me sa e di ka filluar edhe mbledhja e tatimeve dhe detyrimeve sepse deri vonë nuk janë mbledhur aty por janë detyruar të vijnë në Mitrovicë. Tash do të mblidhen për çdo hyrje duke përfshirë edhe importi i mallrave të qytetarëve, të cilat i konsumojnë në pjesën veriore. Do sjell zhvillime pozitive sepse unë mendoj se me atë gradualisht po mbyllet qarku i gjithë territorit në mundësinë që dikush te hyj ilegalisht dhe të mos paguaj. Ky është rezultat i dialogut.

infoGlobi: A është mbyllur si proces ky dialog apo kanë ngelur ende çështje të hapura?

Huruglica: Në aspektin e tregtisë thuaja se është mbyllur. Edhe në aspektin e doganave është mbyllur. Tani mbetet faza e ndërtimeve të objekteve me infrastrukturë më moderne, sepse ato siç i keni parë akoma nuk e kanë infrastrukturën më të mirë të mundshme. BE-ja ka ofruar fonde për ndërtimin e 6 vendkalimeve të reja. Vendkalimet kufitare do të duken shumë më mirë e pas kësaj do të zhduken edhe tollovitë e mëdha që krijohen nga bashkëqytetarët tanë. Nëse krijohen më shumë vendkalime atëherë do ketë edhe mundësi më të mëdha për të përshpejtuar procedurat në vendkalim.

infoGlobi: Faleminderit z. Huruglica.

Huruglica: Jeni të mirëseardhur.

@infoGlobi