Hiqni qafe njerëzit të cilët i kanë këto 5 veti

InfoGlobi ua sjell pesë karakteristika, të cilat i kanë vetëm njerëzit e marrë – emocionalisht e psiqikisht

1. Për gabime e lëshime faj kanë të tjerët, qoftë edhe aparatet.

2. Gjithmonë kanë të drejtë dhe kanë përgjigje të gatshme për çdo situatë të dhënë

3. Të gjithë përreth tyre janë të marrë

4. I injorojnë nevojat dhe ndjenjat e të tjerëve

5. Në situata konfliktuoze reagojnë me bujë e agresivitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!