Hapat që duhet të ndjekin dizajnerët e rinjë të modës për të pasur sukses në marketing

Dizajnerët e modës janë krijues të veshjeve të ndryshme, të shijeve të ndryshme të cilët kanë klientë me preferenca të ndryshme. Edhe në vendin tonë numri i dizanerëve të modës është duke u rritur çdo ditë e më shumë.

Shkruan: Elmedina Bajgora

Sipas Mike Easey editorit të librit Fashion Marketing, niveli i dizajnit mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme nga një artikull themelor siç është T-shirt tek krijimet artistike të Coco Chanel, Christian Dior, Yves St Laurent ose, në kohët më të fundit, Stella McCartney. Për disa dizajni i rrobave të modës mund të shihet si një art në vete, megjithëse ky është një nocion i mbështetur më shumë në vende si Franca dhe Italia sesa ne Britani.

Ai është një Konsulent me përvojë të marketingut dhe ka ndërmarrë një gamë të gjerë të punës konsulente përfshirë marketingun për prodhuesit e modës dhe shitësit e modës.

Sipas tij dizajnerët e rinj të modës duhet të dijnë disa hapa për marketingun e modës.

Hulumtimi i marketingut në modë
Një studiues i marketingut të modës mund të hetojë aksionet e tregut të konkurrentëve dhe tendencat në ato aksione. Përmes një diskutimi në grup me konsumatorët e mundshëm ata mund të zbulojnë se një emër i mundshëm i markës ka konotacione negative dhe ka nevojë për rimendim.

Menaxhimi i produktit të modës
Një menaxher i dizajnit mund të jetë i interesuar të prodhojë një gamë këmishash për një shitës me pakicë të madhe. Këmishat duhet të bashkërendohen me veshje të tjera siç janë xhaketat, pantallonat dhe lidhjet, të gjitha këto mund të sigurohen nga prodhuesit e tjerë. Menaxheri i projektimit duhet të mbledhë dhe të kalojë informacionin për të siguruar që dizajnerët janë informuar në mënyrë të duhur. Më vonë menaxherit do t’i kërkohet të shesë modelet në një prezantim te shitësi me pakicë, zakonisht përballë konkurrencës së ndërsjellë. Njohuritë e menaxherit të projektimit për klientët e shitësit me pakicë dhe një vetëdije për kostot e kompanisë së tij / saj do të mundësojë një funksion efektiv të marketingut.

Promovimi i modës
Prodhuesi i veshjeve të punës mund të ketë prodhuar një sërë rrobash të përshtatshme për stafin që punon në restorante të vogla të pavarura. Pas hulumtimit dhe planifikimit të kujdesshëm, prodhuesi mund të vendosë që një broshurë është e nevojshme si pjesë e përpjekjes promovuese. Shkurtimi që do t’i jepet personit që përgatit material vizual dhe tekstik për broshurën do të përfshijë një vlerësim të numrit të broshurave të nevojshme dhe një listë të adresave – detyrave thelbësore të marketingut të modës.

Shpërndarja e modës
Një pronar i një shitës me pakicë që shet miletin e saj të krijuar posaçërisht dëshiron të zgjerohet. Ajo duhet të hulumtojë disa opsione, duke përfshirë ekskluzivitetin e biznesit të saj, marrjen e koncesioneve në dyqane të zgjedhura dhe lidhje me një dizajnues kryesor të veshjeve të grave për të prodhuar vargje të reja plotësuese çdo sezon. Hulumtimi i marketingut dhe analiza e statusit të biznesit së bashku me përgatitjen e një strategjie të ardhshme të marketingut janë aktivitetet kryesore të marketingut të modës të nevojshme këtu.

Pozicionimi dhe çmimi i produktit të modës
Një shitës me pakicë i madh zbulon që një konkurrent po shet veshje të brendshme mëndafshi të importuara të ngjashme në dizajn dhe cilësi me vete, por me çmime që janë 20% më të ulëta. Një vendim i marketingut të modës duhet të merret në lidhje me pozicionimin dhe çmimin e produktit, duke marrë parasysh qëllimet strategjike të kompanisë, si dhe ndjeshmërinë e çmimeve të klientëve të saj.

Autor i shkrimit : Phd.Candidate Elmedina Bajgora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.