shekspiri

Griffiths: E kam portretin e Shekspirit

Historiani Mark Griffiths pohon se ‘ka gjetur një fotografi që e portretizon Shekspirin e vërtetë’!

“ Një gravurë që e kam zbuluar duket se përmban fytyrën e Shekspirit” pohon historiani.

Gravura tregon një njeri të panjohur por të cilin historiani dhe miqtë e tij e konsiderojnë si legjendën e dramaturgjisë .

Sot e kësaj dite, Shekspiri mbetet një prej figurave kryesore të dramaturgjisë dhe letërsisë botërore.