Google Maps tregon vendkalimet për invalidët

“Wheelchait accessible entrance” (hyrje e aksesueshme me karrige me rrota) tani do të vendoset në sektorin e tipareve të një vendndodhjeje kurdo që Google është në dijeni të shërbimit.

Informacionin i hyrjes nuk do të tregohet për të gjithë vendndodhjet – të dhënat thjesht nuk ekzistojnë ende.

Organizatat si Wheelmap kanë qenë duke ndërtuar databazën për pak kohë tani, por të dhënat e gatshme nuk mbulojnë qytetet madhorë, lë më botën.

Google po drejtohet tek guidat lokale (përdorues që kontribuojnë informacione mbi vendndodhjes në shkëmbim të hyrjeve në funksionalitete që nuk kanë debutuar ende) për të rritur të dhënat e tyre, por do të duhet pak kohë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.