Shtëpia e Bardhë, Washington
Shtëpia e Bardhë, Washington

Gjykata vendos për Fondin për Teknologji të Hapur

Një gjykatë  Uashington, arriti  përfundimin se veprimet e ndërmarra nga Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë Amerikane për Media Globale (USAGM) kundër bordit  Fondit për Teknologji  Hapur (OTF) janë  pavlefshme.

Vendimi i gjykatës erdhi si përgjigje ndaj një padie paraqitur  korrik  lidhje me kontrollin FonditPadia u paraqit nga zyra e Prokurorit  Përgjithshëm  Uashingtonit  bazë  Ligjit për Korporatat Jofitimprurëse.

Fondi për Teknologji  Hapurnjë organizatë jofitimprurëse nën mbikqyrjen e USAGMpërdor grante federale për  promovuar teknologjitë për lirinë e internetit.

 shumë se 2 miliardë njerëz  mbarë botën përdorin mjete  ajo mbështet tilla si aplikacioni i koduar i mesazheve Signal dhe programin Tor përmes  cilit mund  përdorësh internetin  mënyrë anonime.

Kongresi i dha OTF statusin si organizatë jofitimprurëse vitin e kaluar.

 një nga veprimet e tij  para si shefi ekzekutiv i USAGMagjencia federale  mbikëqyr Zërin e Amerikës dhe rrjetet e tjerapërfshirë OTF, Michael Pack shkarkoi drejtuesit e rrjeteve dhe Shefen Ekzekutive  OTF Libby Liu dhe zëvendësoi bordet e tyre.

Drejtorja dhe nëndrejtorja e Zërit  Amerikës dha dorëheqjen dy ditë para se zoti Pack  fillonte detyrën.

Vendimi i gjykatës  Uashingtonit  mërkurën thotë se zëvendësimi nga ana e zotit Pack i bordit  drejtorëve  OTF ishte i paautorizuar dhe çdo veprim i ndërmarrë nga bordi i ri ishte i pavlefshëm  thuhej se anëtarët mëparshëm ishin bordi legjitim.

USAGM nuk iu përgjigj kërkesës  Zërit  Amerikës për koment.

 n kopje  përmbledhjes  vendimit thuhet se sipas rregulloreve  OTFbordi i drejtorëve ka fuqinë  zgjedhë ose  heqë drejtorë dhe  plotësojë vendet e lira  bord.  vendim thuhet se bordi “nuk votoi për  zgjedhur asnjë nga drejtorët e rinj  zoti Pack u përpoq  emëronte.”

Zyra e prokurorit  përgjithshëm Karl Racine, e cila u mor me çështjeni tha Zërit  Amerikës se vendimi do  siguronte qartësi dhe do  lejonte OTF të ecte përpara pa asnjë mëdyshje nëse veprimet e tij ishin  vlefshme.

Është një vendim i fortë,” i tha Zëri i Amerikës Catherine Jackson, drejtore e sektorit  integritetit publik  zyrës  zotit Racine dhe një nga avokatet kryesorë  çështjes.

Unë mendoj se është një vendim i mirë përsa i përket ligjit parashikon mekanizmat e organizatave jofitimprurëse për  zgjidhur këto lloj mosmarrëveshjeshDhe është shumë e qartë  konfirmimin se bordi i OTF është i vlefshëmdhe bordi  pretendon se ka krijuar USAGM nuk është. Ai siguron një precedent  fortë për OTF   ecë përpara. “

Veprimet zotit Pack lidhur me OTF dhe rrjetet e USAGM janë pjesë e proceseve gjyqësore federalepërfshirë një rast  pretendon se agjencia ka shkelur kontratat duke bllokuar 18 milion dollarë  fondet e miratuara nga Kongresi një rast  veçantënjë gjykatë e apelit  Uashington  korrik bllokoi drejtorin ekzekutiv   vendoste  emëruarit  OTF.

Publiku përfiton kur organizatat jofitimprurësepërfshirë Fondin për Teknologjinë e Hapurkanë udhëheqje dhe qeverisje  qartë dhe mund  përmbushin misionet e tyre jofitimprurëse,” tha Prokurori Racine.

Prokurori i përgjithshëm është përgjegjës për mbrojtjen e organizatave bamirëse sipas Ligjit për Korporatat Jofitimprurëse, i cili mund  përfshijë kërkesën për urdhra gjykate.

Përgjigja e Kryetares  Bordit

Kryetarja e Bordit  OTFish-ambasadorja Karen Kornbluhtha se vendimi konfirmoi se zoti Pack nuk kishte autorizim  zëvendësonte bordin ose udhëheqjen OTF.

Shpresojmë  kjo  na sjellë një hap  pranë kthimit  fondeve  miratuara nga Kongresi USAGM i ka bllokuar OTF  janë urgjente –  Bjellorusi, Hong Kong, Iran dhe gjetkë – për  mbështetur përpjekjet e konsolidimit  lirisë dhe demokracisë dhe për  ndihmuar disidentët dhe gazetarët   komunikojnë  sigurt  vendet e sunduara nga regjimet shtypëse, tha zonja Kornbluh  një deklaratë  ndarë me Zërin e Amerikës.

Vendimi u mirëprit gjithashtu nga ligjvënësi Chris Murphy, anëtar i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë.

 nga fillimi, Michael Pack është përpjekur ta kthejë USAGM  një degë  Shtëpisë  Bardhë duke zhdukur pavarësinë dhe objektivitetin e sajJam i lumtur  vendimi i gjykatës zhvleftësoi përpjekjet e tij për  shpërndarë bordin e Fondit për Teknologji e Hapur dhe mbështeti pavarësinë  USAGdhe paraardhëset saj kanë mbështetur,” tha Senatori Murphy, një Demokrat nga Konektikati.

Mbrojtja e fjalës  lirë dhe lirisë  shtypit është thelbësore  një demokraci dhe vendimi i gjykatës i kësaj jave është një hap  drejtimin e duhur për  riparuar dëmin e bërë nga Pack dhe  emëruarit e tjerë pro-Trump,” tha senatori Murphy.

Senatori publikoi  premten detaje  legjislacionit  propozuar për  forcuar mbrojtjen e gazetarëve nga ndërhyrjet politike.

 një njoftimzyra e tij tha se propozimi erdhi  përgjigje  njoftimeve se zyrtarë në USAGM kishin filluar një hetim  motivuar politik ndaj shefit  zyrës  Shtëpisë  Bardhë  Zërit  Amerikës, Steven Herman.

 një deklaratë  5 tetorit për Zërin e Amerikës  lidhje me njoftimet e një hetimi, USAGM tha se nuk do  komentonte sepse kishte  bënte me rrjedhje  informacionit jopublikKjo është një çështje e brendshme e menaxhimit  Zërit  Amerikës  trajtohet nga udhëheqja e Zërit  Amerikës,” tha USAGM.

Ndryshimet e propozuara

Legjislacioni propozon ndryshimin e Ligjit për Transmetimet Ndërkombëtare  Shteteve  Bashkuara bazë   cilit ishte ngritur një bord   pas kthye  USAGM, për  mbrojtur  qartë gazetarët  rrjetet e agjencisë nga ndikimi i zyrtarëve  qeverisë amerikanepërfshirë hetimet e pikëpamjeve personale politike.

Do  kërkonte gjithashtu  drejotori ekzekutiv  mbronte gazetarët nga ndërhyrjet e agjencive qeveritare ose zyrtarëve sigurojë  punonjësit  gjykohen  bazë  standardeve  tyre profesionale dhe jo pikëpamjeve personale politikedhe autorizojë inspektorin e përgjithshëm  hetojë çdo shkelje  mundshme ose përpjekje për  bërë presion ndaj gazetarëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.