gjakova

Gjakova ua ndalon arsimtarëve të mbajnë kurse private

Nëpërmjet një vendimi nga kryetari i Komunës së Gjakovës Ardian Gjini, arsimtarëve në shkollat publike në këtë komunë, iu është ndaluar mbajtja e kurseve private për nxënësit që iu japin mësim.

Sipas njoftimit nga Komuna e Gjakovës, në këtë vendim thuhet se ‘mbajtja e kurseve me pagesë për nxënësit të cilëve iu japin mësim në shkollat publike, arsimtarët e punësuar në sektorin publik, konsiderohet si shkelje e rëndë e detyrave të punës të parapara me legjislacion dhe sipas Rregullores për Institucionet Edukative dhe Arsimore të Komunës së Gjakovës’.

Më tutje në vendim thuhet se për arsimtarët që e ushtrojnë një veprimtari të tillë do të ndërmerren masa të parapara me ligj e që e përfshijnë suspendimin dhe përjashtimin në bazë të ligjeve në fuqi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.