fbpx

Fillojnë 'Ditët e Rinisë 2015'

“Ditët e Rinisë 2015” fillon me 1 shtator dhe përfundon me 4 tetor

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, konkretisht Departamenti i Rinisë do të organizojë: “Ditët e Rinisë 2015”, ku do të organizohen aktivitete të ndryshme nëpër komunat e Kosovës, me moton: “Rini, merr pjesë edhe Ti”.

“Ditët e Rinisë 2015” fillon me 1 shtator dhe përfundon me 4 tetor

Kjo ngjarje e organizuar zhvillohet sipas të objektivave të Strategjisë Kosovare për Rininë 2013 – 2017, ku vend të veçantë ka ngritja e nivelit të përfshirjes sociale në jetën shoqërore si dhe zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme kulturore, sportive dhe rekreative për të rinj.

Orari i “Ditëve të Rinisë 2015”

1. 01 Shtator – Rahovec
2. 02 Shtator – Lipjan
3. 03 Shtator – Partesh
4. 04 Shtator – Gjakovë
5. 05 Shtator – Ranillug
6. 06 Shtator – Zubin Potok
7. 07 Shtator – Deçan
8. 08 Shtator – Pejë
9. 09 Shtator – Junik
10. 10 Shtator – Klinë
11. 11 Shtator – Mitrovicë
12. 12 Shtator – Malishevë
13. 13 Shtator – Mitrovicë e Veriut
14. 14 Shtator – Drenas
15. 15 Shtator – Zveqan
16. 16 Shtator – Istogu
17. 17 Shtator-Shtime
18. 18 Shtator- Shtërpcë
19. 19 Shtator-Kaçanik
20. 20 Shtator-Ferizaj, Prizreni
21. 21 Shtator- Podujevë
22. 22 Shtator- Vushtrri
23. 23 Shtator-Hani i Elezit
24. 24 Shtator- Suharekë
25. 25 Shtator-Gjilan, Fushë Kosovë
26. 26 Shtator- Kllokoti
27. 27 Shtator- Viti
28. 28 Shtator- Obiliq, Skenderaj
29. 29 Shtator- Kamenicë
30. 30 Shtator- Prishtinë
31. 01 Tetor- Novobërd
32. 02 Tetor- Graqanicë
33. 03 Tetor- Leposaviq
34. 04 Tetor-Dragash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.