Dorëheqjen e ka ofruar në mbledhjen e rregullt të Qeverisë.