Dhjetë profesionet që të shtojnë peshën

Sipas një studimi të ‘CareerBuilder’, konfirmohet teoria  e më hershme se shumë punë/profesione kanë prirje që ta shtojnë peshën.

Ju sjellim 10 profesionet që vërtetë do të ndikojnë në shtim të peshës.

  1. Agjentët e udhëtimit
  2. Gjykatësit
  3. Punëtoret sociale
  4. Mësimdhënia
  5. Artistët/dizejnerët/Arkitektët
  6. Asistentët administrativ
  7. Fizikanët
  8. Shërbimet mbrojtëse (Policë, zjarrfikëse)
  9. Marketing/Ekspert në marrëdhënie me publikun
  10. Ekspert i Teknologjisë Informative