Dëshmi se gjenetika është e fuqishme

Në 11 shembuj të cilët po ua paraqesim, anëtarët e familjes janë aq të ngjashëm, sa shumëkush mendon se është fjala për të njëjtit njerëz. I kanë karahasuar fotografitë dhe kanë mbetur të shtangur. Një djalosh është i njëjti stërgjysh…

Nganjëherë anëtarët e familjes ajën aq të ngjashëm, sa shumëkush mund të mendojë se është fjala për të njëjtin njeri nëse i vënë fotografitë afër njëra-tjetrës. Madje tri gjenerata mund të ngjajnë si veza- vezës. Të gjithë këta janë dëshmi se sa gjë e fuqishme dhe e pabesueshme është gjenetika, por edhe shumë e paparashikueshme. Në fakt, një djalë nuk i ngjan as nënës as babait, por stërgjyshit.

Babai e vajza

Tri gjenerata – gjyshja, nëna dhe mbesa

Babai e vajza

Këto femra i ndajnë katër gjenerata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.